Bracina 50 jaar - Aflevering 40 – 2011

 

 

Bestuurswissel 

Willy Van Blaere neemt na 15 jaar ontslag als voorzitter en ook als penningmeester (11 jaar). Tijdens de Gala zullen Willy en zijn Elise bedankt worden met een geschenk en bloemen. Drie personen stellen hun kandidatuur voor een plaats in het bestuur: Carl Goossens (Locina), Wim Aertgeerts en Willy Bolllyn (Skoop), en worden alle drie gekozen. De bestuursfuncties worden verdeeld (zie verder). De verdeelsleutel voor de tegemoetkomingen aan de clubs en een kilometervergoeding voor de bestuurders blijven behouden. We kunnen het jaar starten met 9063,30 euro in kas. Cinéoks neemt ontslag en van AVT is er geen nieuws. 

De regeling met Sabam over de auteursrechten muziek bepaalt dat voor elke film bij de wedstrijd een ingevulde cue-sheet moet beschikbaar zijn. Bijkomend werk voor de secretaris die de verzamelde formulieren naar het CvB doorstuurt. 

Op 3 maart overlijdt Maurice Crabbe, gewezen voorzitter van SWD en penningmeester Bracina gedurende 12 jaar. 

 

Gelukkig is er e-mail

De 39ste provinciale wedstrijd was eerst gepland in de sportzaal van Boortmeerbeek in organisatie van de Heverse maar dit kan om verschillende redenen niet doorgaan. Gedurende 10 maanden gaan de e-mails heen en weer tussen het clubbestuur en het Bracina-bestuur. Uiteindelijk zal de wedstrijd doorgaan in het GC De Zeyp (Ganshoren) op 16 en 17 april, en zorgen de leden van KVCB voor de praktische kantjes. Juryleden zijn: Tony Jacobs (Antwerpen), Christiane De Milt, Etienne Gellynck en Leslie Eggermont (West-Vlaanderen), Daniël De Vetter (Oost-Vlaanderen). Zij jureren 10 junior- en 39 seniorfilms. Bij de juniores is de eerste plaats voor Jan van Reepingen (Skoop)met "Kroniek van een onderpastoor", de tweede en derde voor Jaak van Meerbeek (K65) met "Paradijs van de Himalaya" en "Het noorden van West-Bengal"; de wisselbeker is voor KVCB. Bij de seniores staat Frank Noels (SWD) op de eerste plaats met "Van regenwoud tot nevelwoud", Marc De Donder op de tweede met "Highlights of the West" en op de derde plaats met "From San Francisco to Los Angeles"; en gaat de wisselbeker naar SCV dat hiermee aan een vierde trio begint.

De Gala met interviews en prijsuitreiking staat gepland in Studio 2000, Haacht, op 29 mei. Omdat de Heverse afhaakt voor de organisatie, springen de leden van K65 in en die zorgen voor een receptie "met standing". Maar de projecties zelf werden onderbroken door een stroompanne ?? (en ik herinner mij nog dat ik moest "improviseren"…in afwachting van het herstel). Beste lezers, was dit inderdaad hier ??? want in het verslag staat er niets van in…

 

Cursus: Ronny Claus op 10 december bij Skoop (Burgemeesterstraat, Leuven) over structuur en opbouw in documentaire, reis- en scenariofilms, en continuïteit in kleur, vorm, beweging en belichting

 

Studiedag: 3 december bij SWD, Kasteel La Motte, Sint-Ulriks-Kapelle over de werking van de clubs, elke club mag zichzelf voorstellen

 

Filmforum: 3 oktober bij Locina (Achturenhuis, Leuven) met als gastsprekers Thomas Van Hoeteghem en Tomas Hendriks. Deze editie wordt hoger gewaardeerd dan vorig jaar, er is meer evenwicht tussen de sprekers, hoogstwaarschijnlijk door het aanstellen van Carl Goossens als moderator. 

 

De CvB-wedstrijd is nog eens te gast in onze provincie, op 8 +9 oktober in GC De Bosuil, Jezus-Eik, waar ook de Gala zal plaats hebben op 13 november. Genomineerden uit onze provincie zijn: Hector Vansina (Skoop) met "De vernuftige edelman" voor Klankband en Frank Noels (SWD) met "Van regenwoud tot nevelwoud" voor Fotografie. In deze laatste categorie haalt zijn medeclublid Marc De Donder de nominatie Fotografie binnen met "Highlights of the West". 

 

Aantal clubs: 12 clubs met 162 leden

Koninklijke VideoClub Brussel, KVCB (Ganshoren), Foto- en cineclub Keerpunt 65 (Keerbergen), Hobby Film Ternat, HFT (Ternat), Videoclub Westrand Dilbeek (SWD), Skoop Videogroep Leuven, Film & Videoteam Locina (Leuven), Damci (Diest), Smalfilm- en Videoclub Vilvoorde (SCV), WEst-Brusselse AmateurSmalfilmers (Webas), VideoClub Zennevallei (VCZ), Heverse Film- en Videoclub (Heverse), Landense Video-amateurcineasten, Lavidac (Landen)

 

Bestuur: Jean-Pierre Van Cauwenberge (voorzitter), Carl Goossens (ondervoorzitter), Paul Tollet (secretaris én penningmeester), Wim Aertgeerts (public relations), en Willy Bollyn (technisch raadgever). Michelle Cooreman blijft gecoöpteerd webmaster.

 

Samenstelling raad van bestuur: Willy Van Blaere en Casy Siebens (KVCB), Eddy Stas en Jan Olbrechts (K65), Denise De Braekeleer en Willy Savenberg (HFT), Willy Bolle en Raymond Appelmans (SWD), Wim Aertgeerts en Willy Bollyn (Skoop), Carl Goossens en Lou Boghe (Locina), Paul Wouters en Gustaaf Swinnen (Damci), Jos Rinckhout en Jan Rogier (SCV), Michelle Cooreman (VCZ), Frans Luytens en Johan Daenen (Heverse), Gaston Bourlet (Webas), Tony Renson en Cyriel Peeters (Lavidac)

joomla templatesfree joomla templatestemplate joomla

Blue Flower

2022  Bracina   globbers joomla template