Archief

Bracina 50 jaar - Aflevering 38 – 2009

Het Convenant

Bracina kan het jaar starten met 8133,74 euro in kas. De "Schaffense Filmclub" (Diest) vraagt of ze lid van Bracina kan worden. Maar haakt af omdat ze het niet eens zijn met artikel 5 van de statuten die stellen dat "hun kandidatuur aan de RvB zal worden voorgelegd". 

In september komt Karel Geukens, directeur van het CvB, naar de RvB om het "convenant", een overeenkomst tussen Bracina en het CvB over de verplichtingen (van Bracina) gelinkt aan financiële vergoedingen (van het CvB) uit de doeken te doen. Vanaf 2010 zal Bracina een subsidie krijgen van 10.522 euro (7500 vast subsidie aangevuld met extra in functie van het aantal leden). Nieuw contract tussen CvB en Sabam voor het gebruik van Library Music. 

Paul Tollet stelt zich kandidaat als secretaris vanaf 2010 en vliegt er al direct in door in november nieuwe statuten voor te stellen voor de omvorming van Bracina feitelijke vereniging in Bracina vzw. 

 

Wedstrijd in Ternat

De 37ste provinciale wedstrijd wordt georganiseerd in CC De Ploter, Ternat, door HFT, op 18 en 19 april, met middagmalen en die waren "perfect", aldus het verslag. De juryleden zijn: Christiane De Milt en Leslie Eggermont (West-Vlaanderen), Karel Schellekens (Antwerpen), Fabienne De Groote (Oost-Vlaanderen) en Etienne Herinckx (Limburg). Er zijn 11 junior- en 34 seniorfilms. De eerste prijs bij de juniores is voor "Grand Teton National Park" van Marc Provost (VCZ), tweede wordt "Inleefweek Guinée" van Denise Verschaete (SWD) en derde is "Prins" van Guido Declercq en M.P. Collin (Skoop); de wisselbeker is voor VCZ. Bij de seniores worden dat respectievelijk: "Ethiopië, bakermat van de mens", Florent Van Opstal (SWD), "Stille jagers", Florent Van Opstal, en "De weg van de Jacobieten", Tony Grant, en SWD dat hiermee opnieuw voor de derde opeenvolgende keer de wisselbeker in Dilbeek mag houden. 

De Gala wordt een week later georganiseerd, op 26 april, ook in CC De Ploter, Ternat, door HFT. Met 10 films op het programma, plus interviews, was het geheel gevarieerd maar te lang. 

Er wordt geen nationale preselectie meer georganiseerd. Maar om naar de openbare nationale CvB-wedstrijd te mogen gaan, moet de film op de provinciale wedstrijd 75% halen. Uiteindelijk zal "Stille jagers" laureaat zijn in Fotografie; "Lelies" van Jean-Pierre Van Cauwenberge genomineerd in het nevenklassement Acteerprestatie en "La Quintana" van Frank Noels het nevenklassement Verhaallijn - mise en scène winnen; deze film zal een bronzen medaille behalen op het internationale filmfestival voor amateurs UNICA 2010 in het Zwitserse Einsiedeln.

 

Cursus: Commentaar schrijven bij de film door Fabienne De Groote, op 17 oktober, bij Skoop in Leuven. 

 

Studiedag voor clubbesturen: 19 december bij SWD in Kasteel La Motte, Sint-Ulriks-Kapelle, met herziening van het wedstrijdreglement en een hele namiddag gewijd aan de SABAM-problematiek

 

Lidgeld Bracina voor 2010: 3 euro (+ 20 euro voor CvB = 23 euro); 15 euro/club

 

Aantal clubs: 14 clubs (onveranderd) met 272 leden

 

CvB Vlaams-Brabant: ontbinding van de vzw op 17 september door gebrek aan belangstelling van vnl. de fotokringen uit onze provincie. Een opgelegde provinciale koepelorganisatie is evenwel niet langer verplicht en de subsidies zullen rechtstreeks aan Bracina worden gestort. 

 

Stichting van het VAC, de Vlaamse Amateur-Cineasten, een nieuwe vereniging door cineasten die het niet eens zijn met de CvB-politiek. 

Bracina 50 jaar - Aflevering 37 – 2008    

Uit de raad van bestuur

Nieuwe Bracina-statuten worden goedgekeurd op de algemene statutaire ledenvergadering van 22 januari. Daar wordt ook het Bracina-wedstrijdreglement goedgekeurd - op vraag van SWD om alle misverstanden te vermijden: "begeleidende commentaar moet in het Nederlands, evenals de generiek met uitzondering van de titel van de film; dialogen in dialect of een andere taal zijn toegelaten mits ondertiteling in het Nederlands". Op dat moment staat er 8672,85 euro op onze rekeningen. Zonder tegenkandidaten wordt Willy Van Blaere als voorzitter én penningmeester herverkozen. Hij heeft evenwel ontslag genomen uit al zijn functies bij het CvB en zal in de Overlegraad Film worden vervangen door Paul Wouters. 

 

The insect man aan de top

Opnieuw is GC De Zeyp, Ganshoren, dé cinemazaal voor de provinciale wedstrijd, op 5 en 6 april. Aangezien ik wel 3 palmaressen heb, maar geen programmaboekje weet ik niet wie de juryleden waren. Gelukkig stonden ze in het verslag van secretaris Luc: Leslie Eggermont en Ronny Claus (West-Vlaanderen), Willy Lenjou (Oost-Vlaanderen), Etienne Herinckx (Limburg) en Tony Jacobs (Antwerpen). In vorige verslagen stond er niets van in, maar nu is "het hotel voor de juryleden O.K.". 

Er waren 51 deelnemende films: 12 juniores en 39 seniores. Goud is voor "Het dak van de wereld" (J) van Jos Rinckhout (SCV) en "The insect man" (S) van Florent Van Opstal (SWD), zilver voor "Pablo, mijn vriend" (J) van Charles De Ruydts (SCV) en nogmaals Florent Van Opstal met "Ilonka". Brons is voor "Sanddunes National Parc" (J) van Mark Provost (VCZ) en een clubfilm van Skoop "De Bijlbeul". 

Twee van de 5 juryleden weigeren punten toe te kennen aan "Bedrijvig Landen", een clubfilm van Lavidac, omdat ze ervan overtuigd zijn dat dit een commerciële film is; de film zal buiten wedstrijd worden geklasseerd. 

De Galaprojectie met prijsuitreiking heeft plaats in OC Westrand, Dilbeek, op 13 april, met 9 films en interviews zoals gebruikelijk is geworden. De wisselbeker juniores is voor VCZ en die van de seniores voor SWD. 

 

Nationale preselectie

Daar waar elke film geselecteerd via de provinciale wedstrijden tot nu naar de openbare nationale wedstrijd kon, laat het CvB haar openbare wedstrijd nu voorafgaan door een preselectie voor een jury achter gesloten deuren, gevolgd door een openbare nationale wedstrijd/festival (2 dagen) voor de gepreselecteerde films en een Filmgala (1 avond) voor de laureaatfilms.  Het eerste Filmgala heeft plaats in CC De Kern, Wilrijk, en "The insect man" is daar algemeen laureaat en winnaar van het nevenklassement Regie en genomineerd in het nevenklassement Fotografie. Naast Florent is er nog een genomineerde uit Bracina in het nevenklassement Geluidsband, namelijk Frank Noels met "Tsiribihina River". Bracina haalt weinig binnen, maar schiet wel de hoofdprijs af. 

 

CvB-lidgeld wordt verhoogd: 20 euro/lid; 37,20 euro voor gebruik van Sabam Library Music

 

Cursus: Documentaire en reportage, door Maarten Ameloot (Sint-Lucas), 18 oktober, bij Skoop in Leuven

 

Studiedag clubbesturen: 6 december, Kasteel La Motte, Sint-Ulriks-Kapelle, over de vrijwilligersverzekering en een forum rond de 3 Heidi-films met de betrokken cineasten

 

Bestuur: Willy Van Blaere (voorzitter en penningmeester), Jean-Pierre Van Cauwenberge (ondervoorzitter/verantwoordelijke decreetactiviteiten), Luc De Clercq (secretaris) en Willy Bollyn (technisch raadgever)

 

Aantal clubs: 14 clubs met 264 leden

Smalfilm- en VideoClub Brussel, VSCB (Vorst), Foto- en cineclub Keerpunt 65 (Keerbergen), Hobby Film Ternat, HFT (Ternat), Smalfilm- en videoclub Westrand Dilbeek (SWD), Skoop Videogroep Leuven, Film & Videoteam Locina (Leuven), Damci (Diest), Smalfilm- en Videoclub Vilvoorde (SCV), WEst-Brusselse AmateurSmalfilmers (Webas), VideoClub Zennevallei (VCZ), Videoclub Cinéoks (Okselaar), Amateur Videasten Tienen (AVT), Heverse Film- en Videoclub (HFVC), Landense Video-amateurcineasten, Lavidac (Landen)

 

Samenstelling raad van bestuur: Willy Van Blaere en Casy Siebens (VSCB), Leo Ceuppens en Eddy Stas (K65), Denise De Braekeleer en Willy Savenberg (HFT), Willy Bolle en Raymond Appelmans (SWD), Wim Aertgeerts en Willy Bollyn (Skoop), Carl Goossens en Lou Boghe (Locina), Paul Wouters en Gustaaf Swinnen (Damci), Jos Rinckhout en Jan Rogier (SCV), Michelle Cooreman (VCZ), Luc Peron en Patrick Frederickx (Cinéoks), Georges Vanoppen  en Gaston Wuestenberghs (AVT), Frans Luytens en Freddy Courtois (HFVC), Gaston Bourlet (Webas), Tony Renson en Edgard Schreurs (Lavidac)

 

CvB Vlaams-Brabant, samenwerking met de Fotokringen

• Toonmoment "Van druif tot Druivenfeesten" op 17 oktober in Overijse. Enkele clubs wensen hun thema te herfilmen. SCV filmt de jogging, VCZ de verkiezing van de Druivenkoningin*, Locina maakt de documentaire van druif tot wijn. Eindmontage Willy Bollyn. 

• Toonmoment Het Gouden Hamertje 2de editie op 16 november in GC De Cam in Gooik, nog steeds een samenwerking van Guliver en Bracina. Winnaar van het beeld is Marc De Bruycker met "Vrouwen van Satan". 

 

 

* In 2015 werd de missverkiezing afgeschaft en vervangen door een druivenambassadeur/-rice. 

Bracina 50 jaar - Aflevering 35 – 2006

 

 

In Vlaamse faciliteitengemeente

Voor de 34ste provinciale wedstrijd trekken we naar Linkebeek, in de Vlaamse rand rond Brussel, meer bepaald naar het GC De Moelie, Sint-Sebastiaanstraat, een organisatie van VideoClub Zennevallei (VCZ), op 18 en 19 maart. Dat is vroeger op het jaar op vraag van de clubs "om niet telkens de laatste provinciale wedstrijd te zijn".

18 juniorfilms en 36 seniorfilms nemen aan de wedstrijd deel. Ze worden gejureerd door Willy Lenjou (Oost-Vlaanderen), Olivier Grenelle en Raymond Dangez (West-Vlaanderen), Tony Jacobs (Antwerpen) en Guy Rombouts (als onafhankelijke). Goud is er voor Joost Vandenberghe (Lavidac) met "65° Zuid" (J) en Johan Basteyns en Carlo Vangrunderbeeck (Alles Cannes) met hun speelfilm "C-YOU" (S). Bij de juniores slaat Gilbert Amourette een dubbel met "Turkije rijp voor Europa?" (brons) en "Raketten voor de Kaiser" (zilver). Bij de seniores gaat zilver naar Frank Noels (SWD) met "Een wereld verdwaald in de tijd" en brons naar Peter en Jos Hoeyberghs (Leuvense) met "De laatste reis". 

Een gemeente op de gewestgrens is ook de ideale locatie voor het tweetalige 1-minuutfilmfestival, waar de Belgische selectie voor de World Minute Movie Cup (WMMC) van UNICA wordt gekozen. De 46 films van maximaal 1 minuut worden geprojecteerd op zaterdag van 14 tot 15.45 uur. De winnaar is "Piep… Piep" van Patrick Malfait en Urbain Devolder (Impuls Kortrijk). Annie Bottiau van de Franstalige nationale organisatie (FCVFB) dient echter bij Facineb een klacht in: de eerste drie films van Impuls zouden kopieën zijn van filmpjes die reeds op het internet te zien zijn. Daarop wordt "Gratis openbaar vervoer" van Ivo Daneels (KFKM) en "Léa, l'araignée alcoholique" van Lucien Koulischer (RCCB) gekozen als Belgische deelname aan de WMMC. 

 

Op de agenda

De Bracina-filmgala wordt georganiseerd in samenwerking met SWD op 26 maart in OC Westrand, Dilbeek. Er worden 9 films geprojecteerd met interviews van de cineasten (Michelle), en 29 (!) prijzen uitgereikt in totaal. De wisselbeker juniores is voor Skoop Videogroep Leuven, en die van de seniores voor de Leuvense Filmclub. 

Ook de CvB-filmgala zal in Westrand worden gehouden. Aan de CvB-wedstrijd namen 16 films van Bracina-leden deel, maar slechts 4 vallen in de speciale prijzen. Uit mijn nota's van de vergadering van 14 november: "Het concept wedstrijden zoals nu georganiseerd is voorbijgestreefd. Er moet worden nagedacht over verandering." Een gevolg van de minder goed dan verwachte resultaten van de laureaatfilm "C-You"van Alles Cannes op de CvB-wedstrijd in Kortrijk. Alles Cannes zal Bracina dan ook verlaten. 

Het CvB verhoogt het lidgeld waardoor Bracina meer moet vragen (17,50 €/lid); het clublidgeld blijft ongewijzigd (25 €/club)

Cursus: Spelen met de camera door Wim De Saeytyd op 25 november bij Locina, Achturenhuis, Leuven

Bracina-studiedag voor clubbesturen: 9 december, bij SWD, Kasteel La Motte, Sint-Ulriks-Kapelle. Er wordt een voorstel besproken voor een nieuw wedstrijdreglement (4 pagina's).

 

Eigen projecten

"Het Gouden Hamertje" is een project van Guliver, een samenwerking tussen Bracina en de Gooikse Heemkundige Kring onder impuls van André De Leener. Het gaat er namelijk om een aspect van het "materieel of immaterieel cultureel erfgoed in Vlaanderen" in een DVD-film aan bod te laten komen. Er worden voorbereidende vergaderingen gepland waar Willy Van Blaere, en later ikzelf, namens Bracina, aan meewerken. Willy zit ook in de jury. De informatie wordt onder onze leden en de leden van de erfgoedverenigingen verspreid; bedoeling is samen een onderwerp uit te werken, wat geen gemakkelijke opdracht is. Een aanvraag voor projectsubsidie aan het CvB wordt ingediend. De wedstrijd staat open voor alle niet-professionele filmers en moet een Vlaams erfgoedonderwerp hebben. Voor deze eerste editie schreven zich 45 films in. Uiteindelijk werden 16 films door de jury geselecteerd. Ze worden getoond op een Gala waar Bracina mee de techniek verzorgt (Willy Bollyn). Die wordt gehouden in GC De Kam in Gooik op 18 november vanaf 9.30 uur. De organisatoren hebben hun best gedaan om er iets uitzonderlijk feestelijk van te maken: vloot Mercedes shuttles, met old timers geëscorteerd door de politie naar restaurant waar schitterende maaltijd aan democratische prijs, vooraanstaanden op prijsuitreiking waaronder de gouverneur van Vlaams-Brabant en de burgemeester van Gooik. De eerste prijs is een bronzen beeld ter waarde van 2500 €.  Winnaar is Jos Heynen (Limburg) met een film over "Daniël". 

In het evaluatieverslag wijst Willy Van Blaere evenwel op een financieel verlies van 520,77 euro voor Bracina, en dat terwijl Bracina de enige provincie was die een CvB-subsidie voor "speciale activiteit" had aangevraagd en gekregen.  

Binnen CvB-Vlaams-Brabant stelt Bracina aan fotokringen van Vlaams-Brabant voor om een project rond de Druivenfeesten in Overijse te realiseren. De voorzitter van de fotokringen reageert echter afwijzend en het voorstel wordt verschoven naar 2007. 

 

Bestuur, aantal clubs en lidgelden onveranderd.

 

Aantal leden: 296

 

Samenstelling raad van bestuur: Willy Van Blaere en Casy Siebens (VSCB), Leo Ceuppens en Eddy Stas (K65), Jean-Pierre Van Cauwenberge en Willy Savenberg (HFT), Hans Lissens en Raymond Appelmans (SWD), Wim Aertgeerts en Willy Bollyn (Skoop), Jean-Pierre Allaerts en Lou Boghe (Locina), Gustaaf Swinnen (Damci), Jos Rinckhout en Willy Van Bamis (SCV), Michelle Cooreman (VCZ), Luc Peron en Patrick Frederickx (Cinéoks), Georges Vanoppen  en Gaston Wuestenberghs (AVT), Jozef De Mulder en Frans Luytens (HFVC), Gaston Bourlet (Webas), Peter Miseur en Jozef Baeb (Leuvense Filmclub), Johan Basteyns (Alles Cannes), Tony Renson en Edgard Schreurs (Lavidac)

Bracina 50 jaar - Aflevering 36 – 2007

 Florent is terug

De 35ste provinciale wedstrijd, ingericht in het Recreatiecentrum Itterbeek op 14 en 15 april, is er weer eentje met een viersterrenmenu, dankzij SWD: Gandaham met meloen en kiwi, kalkoen met mozzarella en tomatencoulis, ijs met warme krieken op zaterdag, en slaatje van scampi met kervelroom, varkenshaasje met graanmosterd en seizoengroenten, tiramisu op zondag. De prijs is 15 €/middagmaal, maar Bracina steekt daar de nodige euro's in toe.

Juryleden zijn Walter De Cock en Jos Heynen (Limburg), Godelieve Van Vreckom (Oost-Vlaanderen), Tony Jacobs (Antwerpen), en Leslie Eggermont (West-Vlaanderen). Van de 17 juniorfilms geven ze goud aan Jelrik Bardijn (SWD) voor "Grenzen", zilver aan Roland Compernol (HFT) voor "De Roep" en brons aan Paul Van Welden (SCV) voor "Honger en dorst". Bij de 38 seniorfilms is het Florent Van Opstal (SWD) die - na een jaartje afwezigheid - weer de top beheerst met goud voor "De natuur bespied" en zilver voor "In Flanders Fields", brons is voor Gaston Slaets (SCV) voor "Klei". De wisselbeker juniores is voor Locina, de seniores voor SWD.

De Galaprojectie met 10 films en interviews van de cineasten (Michelle) heeft opnieuw plaats in het OC Westrand, Dilbeek op 29 april. "De natuur bespied" zal tweede eindigen op de nationale CvB-wedstrijd in Sint-Gillis-Waas. 

 

Betwisting

Op de algemene vergadering worden Luc De Clercq als secretaris en Willy Van Blaere als voorzitter in hun functies herkozen (Willy vraagt om een vertrouwensstemming). Als op dezelfde algemene vergadering het wedstrijdreglement wordt goedgekeurd, meent Jos Hoeyberghs (Leuvense Filmclub) in zijn pen te moeten kruipen met een open brief naar de leden van Bracina en de voorzitters van CvB en de andere provincies. Het betwiste artikel gaat over de begeleidende commentaar bij de film. Die moet in het Nederlands zijn, dialect of een andere taal moeten worden ondertiteld. Volgens Hoeyberghs werd op de studiedag beslist om "een andere taal" te schrappen en nu staat de tekst er toch weer in. Hij is ook tegen een dagelijks bestuur om te verhinderen dat "zaken eerst worden geregeld en dan op de algemene vergadering naar voor worden gebracht om te zorgen dat ze worden goedgekeurd". In mei zal de Leuvense haar ontslag uit Bracina aanbieden. 

 

Cursus: Roger Vounckx - over Studio 10/11 en Adobe Encore DVD 2.0 - heeft afgehaakt en wordt vervangen door Wim De Saeytyd met een vervolgcursus van vorig jaar; deze gaat over "Spelen met montage", op 27 oktober bij Locina, Achturenhuis, Leuven

 

Studiedag clubbesturen: 8 december, zelfde locatie. Bespreking Bracina-statuten. 

 

Aantal clubs: 14 clubs met 273 leden

Smalfilm- en VideoClub Brussel, VSCB (Vorst), Foto- en cineclub Keerpunt 65 (Keerbergen), Hobby Film Ternat, HFT (Ternat), Smalfilm- en videoclub Westrand Dilbeek (SWD), Skoop Videogroep Leuven, Film & Videoteam Locina (Leuven), Damci (Diest), Smalfilm- en Videoclub Vilvoorde (SCV), WEst-Brusselse AmateurSmalfilmers (Webas), VideoClub Zennevallei (VCZ), Videoclub Cinéoks (Okselaar), Amateur Videasten Tienen (AVT), Heverse Film- en Videoclub (HFVC), Landense Video-amateurcineasten, Lavidac (Landen)

 

Samenstelling raad van bestuur: Willy Van Blaere en Casy Siebens (VSCB), Leo Ceuppens en Eddy Stas (K65), Denise De Braekeleer en Willy Savenberg (HFT), Willy Bolle en Raymond Appelmans (SWD), Wim Aertgeerts en Willy Bollyn (Skoop), Carl Goossens en Lou Boghe (Locina), Paul Wouters en Gustaaf Swinnen (Damci), Jos Rinckhout en Paul Van Welden (SCV), Michelle Cooreman (VCZ), Luc Peron en Patrick Frederickx (Cinéoks), Georges Vanoppen  en Gaston Wuestenberghs (AVT), Frans Luytens en Freddy Courtois (HFVC), Gaston Bourlet (Webas), Peter Miseur en Freddy Ronsmans (Leuvense Filmclub), Tony Renson en Edgard Schreurs (Lavidac)

 

CvB Vlaams-Brabant: Jean-Pierre Van Cauwenberge is voorzitter van CvB Vlaams-Brabant. Paul Wouters vervangt Wim Aertgeerts.

Er wordt een toonmoment georganiseerd n.a.v. een fotoshoot en wedstrijd van de Fotokringen over "Paardensport"; Bracina toont 5 films over paarden.

Voor het project Druivenfeesten Overijse "Van druif tot druivenfeesten" hebben verschillende filmclubs al opnames gemaakt van de hen toebedeelde manifestatie, die op de studiedag worden getoond; er zijn 5 films van 10 minuten. De verkiezing van de Druivenkoningin en de Loopkoers moeten nog worden gefilmd. 

 

Het Centrum voor Beeldexpressie (CvB) stelt projectgroepen samen om verandering in het filmgebeuren te stimuleren: een projectgroep "vernieuwing huidige wedstrijd" (voorzitter Michelle), een projectgroep "alternatieve wedstrijd, festival" en een projectgroep "jeugd" (voorzitter Jean-Pierre). 

 

Bracina 50 jaar - Aflevering 34 – 2005

 

Zelfde schema

De 33ste provinciale wedstrijd wordt op dezelfde leest georganiseerd als de 32ste, alleen nu in het Gemeenschapscentrum De Zeyp in Ganshoren, waar VSCB vergadert, op 16 en 17 april. De 20 juniores en 41 seniores worden beoordeeld door Marc Huygelen (Oost-Vlaanderen), Jan Souillaert (Antwerpen), Werner Van Branteghem en Ronny Claus (West-Vlaanderen) en Urbain Appeltans (Limburg). Bij de juniores is er goud voor Jean-Pierre Duchatelet (HFT) met "Angel", zilver voor Armand Van Isveldt (HFT) met "Yellowstone" en brons voor Frieda Petersbourg (VCZ) met "Schatten van het bos". Bij de seniores neemt Florent Van Opstal (SWD) - weer hij - de eerste drie plaatsen in beslag met resp. "Kakadu", "Nieuw Zeeland … de extreme natuur" en "Ieder jaar opnieuw". De wisselbeker juniores is voor VCZ, en die van de seniores voor SCV. 

De galaprojectie met prijsuitreiking blijft in CC Westrand (Dilbeek), op zondag 24 april om 14.30 uur, georganiseerd door SWD. De projectie zelf verloopt schitterend en het programma wordt door iedereen gesmaakt. Er worden voorstellen gedaan om de prijsuitreiking zelf in te korte om zo meer tijd vrij te maken voor de cineasten (door interviews). Ook de receptie verloopt feilloos. 

Naar aanleiding van de CvB-wedstrijd en het Filmgala wordt er bij de evaluatie hevig gediscussieerd over de ongelijke behandeling van speelfilms, informatiefilms en fantasiefilms door de juryleden. 

 

Allerlei 

Er is nu ook een Bracina-websitewww.bracina.be, die druk wordt bezocht, zo staat te lezen  in het verslag. Alle clubactiviteiten kunnen erop worden geplaatst. 

Cursussen: Tony Jacobs over "Jureren op clubniveau" op 3 september bij Skoop in Leuven, en het vervolg op "Beelden leren lezen" door Filip De Boer en Raoul Mortier op 12 november bij Locina, Achturenhuis, Leuven.

Het jaarwerkingsbudget van Bracina schommelt rond de 12.000 €.

Een buitengewone algemene vergadering wordt ingelast op 20 september om de oprichting te bespreken van een nieuwe vzw "CvB Vlaams Brabant" met zowel vertegenwoordigers van de fotokringen als van de afdeling film. Keuze heeft Bracina niet: als we hiermee niet akkoord zijn, verliezen we onze subsidies. Niemand stemt tegen. De officiële oprichting is op 22 november in CC De Ploter, Ternat. Carl Goossens en Willy Bollyn stellen zich kandidaat samen met Willy Van Blaere, Jean-Pierre Van Cauwenberge, Luc De Clercq en Wim Aertgeerts voor Bracina. In de praktijk zal dit evenwel een grote teleurstelling zijn. Er is van de kant van de fotokringen niet de minste goede wil om samen te werken. x jaar laterzal CvB Vlaams Brabant dan ook ontbonden worden, zonder verlies van subsidies. 

 

UNICA 2005

Van 10 tot 18 september organiseert de afdeling Film van het CvB de internationale filmweek van UNICA, het "67th World Festival of Non-Professional Film Makers", in het Casino van Blankenberge. Een hele week amateurfilms kijken uit 32 landen, een excursie naar Ieper en naar Brugge, een World Minute Movie Cup voor 1-minuutfilms…  en dat allemaal aan zee, in het schitterende decor van het Casino, voor een internationaal publiek… Verschillende leden trokken voor enkele uren tot enkele dagen naar het festival en zagen dat het goed was. Bijdrage Bracina ???

 

Derde studiedag voor Bracina-clubbesturen: op 17 december, zelfde locatie

 

Aantal clubs: ongewijzigd, alleen heet de Heveleese Film- & Videogroep vzw" voortaan Skoop vzw, en vergadert in het Sint-Jozefcentrum, Burgemeestersstraat 59, Leuven, en omdat VSCB 50 jaar bestaat mag ze zichzelf Koninklijke Videoclub Brussel noemen (afgekort KVCB)

joomla templatesfree joomla templatestemplate joomla

Blue Flower

2024  Bracina   globbers joomla template