Archief

Wanneer en waar films kijken in januari?

- Zondag 15 januari: 52ste SKOOP festival en wedstrijd vanaf 14.30 uur in Sint Jozefcentrum, Burgemeesterstraat 59, 3000 Leuven. Info bij de secretaris van Skoop: Paul Tollet

- Zaterdag 21 januari: Herdenkingsavond André Van de Putte, vanaf 20 uur. Zaal Achturenhuis, Maria Thérésiastraat 121, 3000 Leuven. Info: Locina

- Zondag 22 januari: Clubfestival Koninklijke Cineclub Blankenberge, vanaf 14 uur. CC Casino Blankenberge, Consciencezaal. Info: 0497 466 202

- Zondag 29 januari: Filmvoorstelling Koninklijke Brugse Amateurcineasten van 14 tot 18.30 uur. Cultuurzaal Daverlo, Dries 2, 8310 Assebroek - Brugge. Info: KBAC

- Zondag 29 januari: 56ste Clubfestival van de Koninklijke Gentse Film- & Videoclub De Drake. Nova Centrum, St.-Bernadettestraat 132, 9000 Gent. Info bij de voorzitter/secretaris

Met de beste (wrange) wensen...

Laat ik iedereen vooreerst oprechte een heel gelukkig 2017 toewensen !

Vooral op persoonlijk vlak: een job waar je voldoening uit kunt halen (of een pensioen vol leuke activiteiten), een partner die met je meeleeft (of een brede vriendenkring) en een blakende gezondheid!

Ook aan alle hobbycineasten wens ik een vruchtbaar filmjaar 2017: veel filmideeën, goede opnameresultaten, een dynamische montage... en veel publiek om naar de films te komen kijken! Na de bekendmaking van de nieuwe beleidsplannen voor de hobbyfilmerij, moeten de provinciale verenigingen zich weer uitvinden en trachten met nul euro subsidie een werking uit te bouwen. 

Bracina heeft beslist om jaarlijks een filmfestival (op basis van preselecties in de clubs) en een cursus te organiseren, en een tweejaarlijks derde project ook openstaat voor niet-leden. De middelen daarvoor moeten komen uit de kleine reserve die we nog hebben. Eind 2017 volgt een nieuwe evaluatie...

Intussen heeft de statutaire vergadering wel al het lidgeld voor 2018 opgetrokken van 3 naar 20 euro, met de hoop de geplande evenementen daarmee rond te krijgen... Dat zal alleen lukken als voldoende mensen aansluiten...

Voor een onmiddellijk uitdoofscenario zoals de West-Vlaamse amateurcineasten werd in eerste instantie dus niet gekozen. We zullen de belangstelling voor de komende manifestaties afwachten alvorens zulk besluit zich ook in Vlaams-Brabant zal opdringen. Het is toch godgeklaagd dat bloeiende organisaties die mensen bij elkaar brengen, moeten opdoeken omdat "getrapte" verenigingen niet meer "van deze tijd" zouden zijn. Binnenkort mag elke voetbalclub deelnemen aan de premier league en elke zanger aan het Eurosongfestival... 

Intussen organiseren bijna alle clubs naar gewoonte hun jaarlijkse clubwedstrijd/festival en worden er nog steeds nieuwe films gedraaid. Zie artikeltje Waar en Wanneer filmkijken. 

Ga dus gewoon kijken en geniet van het werk van zovele hobbycineasten!

Met nieuwjaarse filmgroeten,

uw webmaster

 

De nostalgie van de laatste keer…

 

De laatste nationale wedstrijd in het getrapte systeem van de amateurfilmerij, zoals die sinds 1974 heeft bestaan, is voorbij. De laatste verdiende laureaten zijn gekend, al weten de cineasten het zelf nog niet.

55 films stonden op het programma, net genoeg om een weekend te vullen, in GC De Bosuil, Jezus-Eik, waar in de gloriedagen tal van NAB- en BRACINA-wedstrijden en bijhorende feestvieringen werden georganiseerd, waar we met vreugde in het hart op terugblikken. Toen was er nog publiek toegelaten, nu was er alleen een vijfkoppige jury en twee vrijwilligers om alles in goede banen te leiden. Voor 3 films kwamen de cineasten kijken; voor 2 andere films kwamen ze te vroeg en wilden ook andere films zien maar omdat dat niet kon, gingen ze terug naar huis.

 

De techniek verliep vlekkeloos, behalve voor 2 van de 3 films waarbij de cineasten aanwezig waren: één keer wegens een technisch probleem, de andere keer wegens een menselijke vergissing. Beide keren kon het worden rechtgezet.

 

De jury klaagde niet: ze keken allen uit naar zoveel films kijken en beoordelen. En toen de verantwoordingen voor de winnaars van de nominaties moesten worden geformuleerd, kon ik met het opschrijven van hun commentaren niet volgen, zo veel wisten ze nog in detail van de films te vertellen, en allemaal gefundeerd - naar mijn bescheiden mening toch. Het was een leuk team, gemengd in de zin van iemand met veel ervaring, een jonge enthousiaste filmer, twee gemotiveerden die de juryopleiding hadden gevolgd, en een geaccrediteerde uit Nederland. Geen vrouwen en geen allochtonen, dat niet, maar dat is toeval.

 

De broodjes na de toekenning van de laatste nominaties smaakten mij niet meer - voor de bediening in De Bosuil hebben we ook betere tijden gekend - en de “dank je” bij het afscheid kwam recht uit het hart. Toen enkele van de juryleden ook nog meehielpen om het materiaal voor de laatste keer naar de wagen van Daniël te brengen, moest er voorgoed afscheid worden genomen. Jammer dat er niet meer bij waren die verhalen van vroeger konden opdissen, dan zou de nostalgie compleet geweest zijn.

 

De laatste afspraak voor het Filmgala is in het GC Den Bussel in Keerbergen op zondag 20 november vanaf 13.30 uur (zie: www.beeldexpressie.be/content/filmgala-2016) .  Dat wordt het einde van een generatie cineasten die met hun films schitterden op de opeenvolgende wedstrijden van club, provincie en nationaal. Andere tijden breken aan…

 

Michelle

 

Hallo, ik ben amateur  

“Een amateur (uit het Frans liefhebber) is iemand die een bepaalde vaardigheid op niet-professionele basis uitoefent. Amateurs vindt men onder andere in de kunst, sport, wetenschap, op allerlei vakgebieden en bij sommige kerkgenootschappen.” Onder deze definitie uit Wikipedia vallen wij, als amateurfilmers, dus ook. Al heeft de raad van bestuur van CvB onlangs beslist om “in principe in de ganse beleidstekst alle verwijzingen naar 'amateur' weg te laten of te vervangen door een andere omschrijving”. Dat zal dan te maken hebben met de volgende zin uit Wikipedia: “De term amateur heeft soms ook een negatieve connotatie, waarbij wordt gedoeld op de mindere kwaliteit van de uitvoering.” Maar dat is een misverstand, en die zijn moeilijk de wereld uit te krijgen. Hoe vaak is het niet zo dat publiek dat voor de eerste keer naar een amateurfilmwedstrijd komt, met ogen, oren, mond, kortom alle zintuigen, open valt van verbazing over de hoogstaande kwaliteit van wat op het witte doek verschijnt.

 

Maar wie ben ik als amateur?

Als ik de leden van onze vereniging in mijn hoofd laat voorbijgaan, zijn er daar wel een pak bij die al hun vrije tijd (en vaak ook een groot budget) aan hun hobby, filmen, spenderen. Maar het resultaat is niet bij allemaal even geslaagd. Net zoals er - om in de discipline kunst te blijven - goede en minder goede schrijvers, schilders, beeldhouwers, tekenaars, zangers, toneelspelers… zijn. Het zal wel voor een deel in de genen zitten (zoals alles tegenwoordig), en voor een ander deel in opleiding en ervaring.

Wat mij echter onderscheidt van de professionele filmmakers - niet dat ik mij bij de betere amateurs reken - is dat ik het allemaal belangeloos doe (synoniem voor onbaatzuchtig): het geduld dat ik opbreng om te wachten tot die ijsvogel precies op die tak gaat zitten, het honderd keer uitproberen van de inzoom op die kant van de kerktoren, mijn nieuwsgierigheid naar wat anderen van dezelfde reis hebben gemaakt en de ontdekking van alles wat ik niet heb gezien, verdorie, de zoektocht naar vergeten ambachten, of het duiken in de geschiedenis die we maar niet kunnen vergeten… dat en nog zoveel meer, dat niet in geld worden omgezet. En daarom zullen er altijd amateurs blijven bestaan, ondanks het feit dat het CvB - in het voetspoor van de minister -, voor de werking van de provinciale amateurfilmfederaties geen frank meer wil uitgeven!

 

Michelle

Op naar een nieuw werkjaar…

De vakantie is achter de rug (voor de meesten toch). De kinderen zijn terug naar school. De SD-kaartjes staan vol beelden. De avonden zullen vanaf nu worden gevuld met monteren en sonoriseren. Wie nog gauw enkele tips wil, kan naar de Bracina-cursus (zie agenda). Wie inspiratie te kort heeft, kan naar het CvB-filmgala (zie agenda). En na de jaarwisseling beginnen de clubwedstrijden weer...

Op het ogenblik dat ik dit schrijf ziet het er voor onze provinciale groepering Bracina niet zo goed uit: het CvB ondersteunt onze werking niet meer en er zullen dus harde beslissingen moeten worden genomen op de eerstvolgende raad van bestuur, als we nog verder willen bestaan.

In een apart artikel vertel ik meer over het verloop van het UNICA wereldfilmfestival, waar één van onze leden in de jury zat… en een CvB-lid, Werner Haegeman, met zijn film ‘Storingen’ een zilveren medaille kreeg toegekend. En er waren slechts 10 zilveren medailles op 113 deelnemende films, en 4 gouden en 28 bronzen. Een dikke proficiat is dus op zijn plaats!

Ik wens jullie alleen een vruchtbaar filmjaar en moge een gunstige wind waaien over Bracina.

 

Uw webmaster Michelle

P.S. Onze website was even niet beschikbaar omdat hackers er zich meester van hadden gemaakt. Mocht u nog problemen ondervinden laat dan zo snel mogelijk iets weten.

joomla templatesfree joomla templatestemplate joomla

Blue Flower

2017  Bracina   globbers joomla template